1a entrega del blog (d’exemple)

Sessió 3 – 25 de gener del 2012

Al començament vam veure quines eren les novetats del Moodle i vam sentir com són algunes onomatopeies en diferents llengües. Després vam corregir els exercicis per practicar, que eren per repassar els verbs en present simple. Hi havia tres exercicis en total i el primer, que era sobre els sons dels animals, ja l’havíem fet a classe.

Tot seguit vam parlar dels continguts del bloc 1. Aquest bloc tracta de les notícies i per això vam parlar de les sis preguntes que les notícies responen: què, quan, on, quan, com i per què. Després ens van repartir diaris i revistes. Havíem de buscar una notícia per analitzar-la i trobar les respostes a les sis preguntes. Com que el temps no va bastar ho vam haver d’acabar a casa.

Ens va agradar parlar de les notícies perquè són textos que podem llegir per internet, però no ens va agradar la manca de temps.

Una proposta alternativa seria veure més exemples a classe i analitzar les notícies en parella.

En general ja sabem com són les notícies, però pot ser útil veure-ho si volem anar per internet.

Sessió 4 – 27 de gener del 2012

En primer lloc vam parlar del full de seguiment. Té tres columnes, a la primera hi ha preguntes i les altres estan buides. Una s’ha de completar abans de fer el bloc i l’altra al final. Després d’això cadascú va parlar de la seva notícia i vam omplir una taula on hi havia les sis preguntes del dia anterior. També hi havia una casella pels temps verbals que més s’usaven i una altra pel vocabulari que més sortia a cada notícia. Els temps verbals que van sortir van ser el present d’indicatiu, el perfet, l’imperfet, el passat perifràstic i el futur. Hi havia algun temps de subjuntiu, però no el coneixem. També vam parlar dels tipus de policia que hi ha a Catalunya.

Al final vam veure els pronoms que fan de complement directe: el, la, els, les, ho, em, et

Va ser interessant recordar els temps verbals que ja hem vist, però pot ser complicat si no tenim la conjugació a davant. A més, no vam dedicar gaire temps al complement directe.

Una alternativa seria centrar-nos només en una notícia i treballar-la  junts. Això sí, no hi hauria tanta varietat de vocabulari i verbs. També es podrien substituir més complements per pronoms.

Com a comentari, s’ha de dir que hi ha notícies que no responen a totes les preguntes i pot ser difícil. A més, no coneixem tot el vocabulari i costa temps.

Anuncis

Arriba la primavera i continua el català

No és cap engany: la primavera ja ha arribat, almenys els cursos que s’associen a aquesta estació, en contraposició als de la tardor, que varen acabar abans de Nadal.

Amb l’any nou, el curs nou i la neu que ho cobreix tot, però que ens deixa seguir el nostre camí, encetam aquest blog, on anirem parlant del que fem a cada sessió del curs de continuació de català. És, per tant, una evolució dels diaris que fèiem al curs inicial, amb la diferència que aquesta vegada les posades al dia no seran individuals, sinó per parelles i amb la revisió del professor. No obstant això, també hi parlarem d’algunes de les lectures que farem i d’altres qüestions que ens puguin interessar, ja que la intenció és aprendre, reflexionar i compartir el que fem, sense que això sigui incompatible amb passar-s’ho bé.

De moment sigueu benvinguts! Bona lectura i molts comentaris!